Styrekurs

Få begge henda på styret!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om:

  • Hva som er styrets mål og arbeidsoppgaver
  • Hvordan styret i fellesskap skal organisere aktiviteter og arrangementer i pensjonistforeningen.
  • Hvilke saker det er naturlig å jobbe med.
  • Hvordan retningslinjene (vedtektene) legger føringer for styrets mandat.
  • Planlegging og gjennomføring av årsmøtet (saker og valg)

Kurset vil også ha forberedende effekt for medlemmer som ønsker å delta i organisasjonsarbeidet.

MÅLGRUPPE:

Tillitsvalgte i styret og utvalg, samt medlemmer som ønsker å ta del i organisasjonsarbeidet i Pensjonistforeningen.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Styrets oppgaver og ansvar • Hvordan bli et aktivt styremedlem? • Hvordan få forslag, vedtak og planer omsatt i praksis? • Hvilke saker skal prioriteres? • Årsmøte • Gode råd og erfaringsutveksling, samt stor grad av aktiv deltakermedvirkning

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.