Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styrekurs

Få begge henda på styret!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om:

  • Hva som er styrets mål og arbeidsoppgaver
  • Hvordan styret i fellesskap skal organisere aktiviteter og arrangementer i pensjonistforeningen.
  • Hvilke saker det er naturlig å jobbe med.
  • Hvordan retningslinjene (vedtektene) legger føringer for styrets mandat.
  • Planlegging og gjennomføring av årsmøtet (saker og valg)

Kurset vil også ha forberedende effekt for medlemmer som ønsker å delta i organisasjonsarbeidet.

MÅLGRUPPE:

Tillitsvalgte i styret og utvalg, samt medlemmer som ønsker å ta del i organisasjonsarbeidet i Pensjonistforeningen.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Styrets oppgaver og ansvar • Hvordan bli et aktivt styremedlem? • Hvordan få forslag, vedtak og planer omsatt i praksis? • Hvilke saker skal prioriteres? • Årsmøte • Gode råd og erfaringsutveksling, samt stor grad av aktiv deltakermedvirkning

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.