Styrekurs

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om:

 1. Pensjonistforbundet som organisasjon
 • Organisering – sentralt, fylke, lokalt
 • Saker vi jobber med – Handlingsprogram
 • Hva har vi oppnådd
 1. Pensjonistforbundet lokalt
 • Styrets mål og arbeidsoppgaver
 • Retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet - Vedtekter
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter - Aktivitetsplan
 • Verving
 • Samarbeid og politisk påvirkning – Samarbeidsutvalg og Eldreråd
 • Rekruttering av nye tillitsvalgte - Valgkomite
 • Planlegging og gjennomføring av årsmøte
 • Verktøy og ressurser – hjemmesider, TVV, Håndbok for tillitsvalgte i lokalforeningene m.v.

MÅLGRUPPE:

Tillitsvalgte i styrer og utvalg, samt medlemmer som ønsker å ta del i organisasjonsarbeidet i lokalforeninger.

BESTILLING:

Kurs kan bestilles på e-post: skolering@pensjonistforbundet.no

Ta først kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke for å undersøke om kurset settes opp i regi av fylket.