Regnbuenettverket

Aasmund Robert Vik leder Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet

Aasmund Robert Vik leder Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet

Det er en glede å ønske velkommen til Pensjonistforbundets Regnbuenettverk! Takk til Pensjonistforbundet som tok imot utfordringen til på denne måten å inkludere skeive seniorer.

Velkommen til Regnbuenettverket

I arbeidet for skeive seniorer samarbeider Pensjonistforbundet og Foreningen FRI. Foreningen FRI oppsto i 1950 under navnet DNF-1948. Forbundet skiftet senere navn til LLH, og tok navnet FRI på landsmøte i 2016. Organisasjonen har kjempet fram elementære rettigheter for LHBT-befolkningen og vært en pioner internasjonalt. FRI har avdelinger i mange norske byer, men foreløpig er det tilbud for seniorer bare i Trondheim, Skien og Oslo.

Pensjonistforbundet har eksistert siden 1951 og er landets ledende drivkraft for eldres generelle rettigheter i samfunnet, og har et enda mer finmasket nettverk enn FRI. Regnbuenettverket er ingen konkurrent til FRI, men et supplement. Når disse to organisasjonene nå har innledet samarbeid vil begge tjene på det.

Regnbuenettverket vil være et eget «lag» i Pensjonistforbundet på linje med alle andre lag. Som medlem i Pensjonistforbundet kan du være direktemedlem, kollektivt medlem gjennom en fagorganisasjon eller du kan være tilknyttet en lokalforening. Pluss at du kan være med i Regnbuenettverket!

Vi har mange tanker med nettverket, men her blir veien til mens vi går. Vi vil gjerne lodde interessen for å komme sammen på et sentralt sted i Norge for sosialt fellesskap og nettverksbygging.

Undertegnede har tatt på seg oppgaven med å koordinere regnbuenettverket. Jeg er nå pensjonist med tre års erfaring. Jeg kom inn i DNF-48 i 1968, og har vært leder av landsstyret på 70-tallet i tre år og ellers har kirkesaken og må seniorarbeid vært mine spesielle interesseområder.

Fortell gjerne andre skeive seniorer om Regnbuenettverket!

Hilsen Aasmund Robert Vik

De som var samlet i Kristiansand var f.v. Aagot Cecilie Heiberg-Jacobsen, Søgne, Emil Otto Syvertsen, Kristiansand, Aase R. D. Andreassen, Oslo, Guri Wold Kjendsli, Kristiansand og Aasmund R. Vik, Oslo. Ikke til stede på bildet: Kenneth Brophy, Bergen.

Pensjonistforbundet slår et slag for skeive medlemmer

Tre dager i mars 2019 møttes seks medlemmer av Pensjonistforbundet til samling i Kristiansand.

FOTO: De som var samlet i Kristiansand var f.v. Aagot Cecilie Heiberg-Jacobsen, Søgne, Emil Otto Syvertsen, Kristiansand, Aase R. D. Andreassen, Oslo, Guri Wold Kjendsli, Kristiansand og Aasmund R. Vik, Oslo. Ikke til stede på bildet: Kenneth Brophy, Bergen.

Initiativtaker var Aasmund Vik, som i et par år har vært primus motor i Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet, konkretisert med fjortendaglige samlinger for eldre LHBT-personer, det vil si lesbiske, homofile, bi- og trans-personer – med møteplass på et eldresenter på Kampen i Oslo.

Den første samlingen utenfor Oslo fant sted i Kristiansand i dagene 22. - 24. mars, med gode samtaler og diskusjoner. Lørdag kveld var det et åpent arrangement i Teateret i Kristiansand, der Kenneth Brophy, kjent aktivist fra Bergen og stifter av det som den gang het DNF 48 i Bergen i 1970, var hovedattraksjon. Han kåserte om sin nylig utgitte biografi, og om sin egen livshistorie. Dernest ble det vist en 100 år gammel film om skeives vilkår i Tyskland rundt 1919, en film som gjorde sterkt inntrykk på de rundt 20 fremmøtte.

Regner man at to til fem prosent av befolkningen er LHBT-personer, vil det si at mellom 5000 og 12500 av medlemmene er lesbiske, homofile, bi- eller transpersoner. Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet vil arbeide for å gjøre dette synlig, og å løfte problemstillinger knyttet til denne gruppen.

Det finnes en del forskning på hvordan eldre skeive har det i Norge i dag, men mye er ugjort. Det er avdekket at mange skeive møter problemer innenfor helsevesenet. I en levekårsundersøkelse for skeive i Agder, er det blant annet avdekket at mer enn 45 prosent ikke er åpne om sin legning i forhold til sin egen fastlege.

Skeiv pensjonist?

Pensjonistforbundet har et eget nettverk for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er Aasmund Robert Vik som har tatt på seg å lede nettverket. Ønsker du kontakt med nettverket kan du sende e-post til: regnbuen@pensjonistforbundet.no

For Pensjonistforbundet er dette et spennende nybrottsarbeid mot en gruppe pensjonister som ikke har vært så synlig innen organisasjon. Kanskje skyldes det at de som er pensjonister i dag opplevde ungdomstiden da homofili fortsatt var forbudt.

Paragraf 213 – fra avkriminalisering til skeiv satsning

Mange av dagens pensjonister har levd sine liv på barrikadene – og gjennom en tid hvor homofili var forbudt etter straffeloven. Straffelovens paragraf 213 ble opphevet i 1972, men det å være skeiv i Norge har ikke bare vært enkelt siden. Det til tross for at det har skjedd en rekke framskritt i forhold til lovverk og holdninger til det skeive i majoritetsbefolkningen. Mange skeive eldre har gjennom livet mistet kontakt med nær familie, og mange har ikke egne barn.

I tillegg til sosial kontakt gjennom e-post, telefoner og nyhetsbrev, vil det nye nettverket i samarbeid med FRI, bistå Pensjonistforbundet med opplæring og kompetanseheving om skeive eldre.

Pensjonistforbundet håper nettverket også vil bidra til bevisstgjøring og kunnskap om skeiv eldrepolitikk i egen organisasjon.

På www.frioa.no/senior er det oversikt over alle FRI Oslo og Akershus’ arrangement for skeive seniorer.