Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Politisk innflytelse

De prioriterte satsingsområdene for politisk innflytelse:

Forhandlingsrett

Den femte hovedorganisasjon og trepartssamarbeidet

Et nasjonalt eldreombud

Pensjonistforbundet har som mål å øke eldres politiske innflytelse. Vi krever forhandlingsrett innenfor rammen av frontfaget. Og trygdeoppgjørene må til behandling i Stortinget.

Vi skal ta vår plass i samfunnsdebatten som synlig aktør på vegne av pensjonistene i Norge. Og vi skal jobbe for at eldre har den representasjonen og innflytelsen som antallet tilsier i demokratiske organer, i råd og utvalg, som medvirkningsrepresentanter og som individ med unik innsikt i eget liv. Eldrerådenes innflytelse må styrkes.


Pensjonistforbundet krever og vil arbeide med:

  • Forhandlingsrett for alderspensjon i folketrygden
  • Å være en del av trepartssamarbeidet og å bli den femte hovedorganisasjonen
  • Et nasjonalt eldreombud
  • At eldrerådene blir tidlig involvert i alle saker som angår eldres levekår og tilstrekkelig ressurser til å gjøre oppgavene
  • At eldrerådene får møte- og talerett i kommunestyret
  • At det arbeides aktivt med regioner/fylker og kommunene for å formalisere samarbeider i form av partnerskapsavtaler for folkehelse
  • At det opprettes medvirkningsutvalg for sykehjem og hjemmebaserte tjenester
  • Felles verveinnsats for å øke antall medlemmer
  • Utvikling av organisasjonen og opplæring av tillitsvalgte
  • Internasjonal innflytelse gjennom Nordisk samarbeidskomité og AGE