Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021*

Action programme (English)

OBS. Pensjonistforbundets handlingsprogram er til behandling på landsmøte 29. mai - 1. juni 2023. Det nye handlingsprogrammet blir tilgjengelig på denne siden når landsmøtet har fattet vedtak om nytt handlingsprogram.

Innledning

Pensjonistforbundet – tydelig, sterk og synlig er vårt nye handlingsprogram for 2018 til 2021. Handlingsprogrammet er bygget opp med visjon, overordnede mål og verdier.

Programmet har fire programområder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

I tillegg til handlingsprogrammet skal det lages årlige aktivitetsplaner. Aktivitetsplanene vil legge føringer for hvilke saker vi skal jobbe med i forbundet påfølgende år, lokalt, fylkesvis og på nasjonalt nivå.

*Handlingsprogram 2018-2023: Handlingsprogrammet var opprinnelig vedtatt for perioden 2018-2021, men er forlenget med to år fordi landsmøte 2021 er utsatt til 2023 på grunn av Covid-19 pandemien.

Søkeord: handlingsprogram, handlingsplan, visjon, verdier, hovedmål, aktivitetsplan

Pensjonistforbundets handlingsprogram og vedtekter 2018-2021

Handlingsprogram 2018-2021. Gyldig til 2023

Handlingsprogram 2018-2021. Gyldig til 2023

Last ned Pensjonistforbundets vedtekter 2018-2021 (PDF)

Pensjonistforbundets vedtekter 2018-2021

Last ned Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (PDF, kort versjon A5)

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (kort versjon A5)

Last ned Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (PDF, lang versjon)

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (lang versjon)