Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021*

Action programme (English)

Innledning

Pensjonistforbundet – tydelig, sterk og synlig er vårt nye handlingsprogram for 2018 til 2021. Handlingsprogrammet er bygget opp med visjon, overordnede mål og verdier.

Programmet har fire programområder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

I tillegg til handlingsprogrammet skal det lages årlige aktivitetsplaner. Aktivitetsplanene vil legge føringer for hvilke saker vi skal jobbe med i forbundet påfølgende år, lokalt, fylkesvis og på nasjonalt nivå.

*Handlingsprogram 2018-2023: Handlingsprogrammet var opprinnelig vedtatt for perioden 2018-2021, men er forlenget med to år fordi landsmøte 2021 er utsatt til 2023 på grunn av Covid-19 pandemien.

Søkeord: handlingsprogram, handlingsplan, visjon, verdier, hovedmål, aktivitetsplan

Pensjonistforbundets handlingsprogram og vedtekter 2018-2021

Handlingsprogram 2018-2021. Gyldig til 2023

Handlingsprogram 2018-2021. Gyldig til 2023

Last ned Pensjonistforbundets vedtekter 2018-2021 (PDF)

Pensjonistforbundets vedtekter 2018-2021

Last ned Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (PDF, kort versjon A5)

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (kort versjon A5)

Last ned Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (PDF, lang versjon)

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 (lang versjon)