Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Webinar om fripoliser

Hvorfor taper pensjonister kjøpekraft når innholdet i lov om forsikringsvirksomhet er endret til fordel for livselskapene? Det, og mer får du svar på i dette webinaret om fripoliser, med Thorstein Øverland.

Thorstein Øverland er rådgiver for Pensjonistforbundet i spørsmål som gjelder privat tjenestepensjon. I dette webinaret forklarer han hva fripoliseproblemet går ut på.

Thorstein Øverland er rådgiver for Pensjonistforbundet i spørsmål som gjelder privat tjenestepensjon. I dette webinaret forklarer han hva fripoliseproblemet går ut på.

Et av hovedproblemene med fripoliser er at kundene ikke får sin rettmessige andel av overskuddet. Pensjonistforbundets rapport «En pensjonists fripoliseregnskap 2021» viser at livselskapene i ett tilfelle i 2021 hadde et direkte overskudd på 41.038 kroner.

Av dette ble bare 1.874 kroner brukt til å øke pensjonsytelsene for kunden. Resten, det vil si 39.164 kroner, ble beholdt av livselskapene.

Årsaken er at Finansdepartementet og Finanstilsynet har innført regler for overskuddsdisponering som etter Pensjonistforbundets mening er i strid med forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser.

Webinar

I dette webinaret forklarer rådgiver Thorstein Øverland hvorfor og hvordan problemet med fripoliser har oppstått.

Webinaret har tre deler. Først en presentasjon av saken ved Øverland, varighet cirka 25 minutter. Deretter blir Øverland intervjuet om jobben han gjør på dette området av forbundets kommunikasjonssjef Bjørg Karin Buttedahl. Og til sist oppsummerer forbundsleder Jan Davidsen situasjonen.

Du starter webinaret når det passer deg, ved å trykke på play-knappen under: