Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vil ha flere ambassadører

En teknologiambassadør skal fremme velferdsteknologi og digitale løsninger. Pensjonistforbundet skal få på plass enda flere som kan være gode ambassadører i forbundets og velferdsteknologiens tjeneste.

Liker du å lære nye ting og ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre? Vi ønsker å invitere deg som ser at dette er en flott mulighet, til å bli teknologiambassadør. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Liker du å lære nye ting og ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre? Vi ønsker å invitere deg som ser at dette er en flott mulighet, til å bli teknologiambassadør. (Illustrasjonsfoto: iStock)

– Vi trenger ambassadører som både skal ha en rolle opp mot landets kommuner, og ikke minst være med å trygge hverdagen for helt vanlige pensjonister, forteller Unni Olimb Norman. 

Hun er prosjektleder i Pensjonistforbundet, ansatt for å jobbe nettopp med rekruttering av ambassadører til velferdsteknologiområdet.

– Målet er å få på plass 400 ambassadører fordelt over hele landet. Så vil vi kurse opp mot 200 nå i høst og 200 neste vår. De vi ønsker som teknologiambassadører, er pensjonister, gjerne nylig pensjonert, som ønsker å bidra med meningsfylt frivillighetsarbeid.

Velferdsteknologi

Mange eldre kan få en mye bedre hverdag ved hjelp av hjelpemidler som tilbys innenfor alle grener og områder av livet, og som kan gjøre hverdagen og livet mye enklere.

Denne typen hjelpemidler blir ofte betegnet som velferdsteknologi. Med det menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Begrepet velferdsteknologi er, ifølge Unni Olimb Norman, videre enn de fleste tror:

– Briller er jo velferdsteknologi, så det handler ikke kun om det digitale. 

Velferdsteknologi er hjelpemidler som gjør at du fungerer godt i hverdagen, og dermed skaper et aldersvennlig samfunn, det vil si et samfunn for alle.

Pådrivere i kommunene

Prosjektet med slike ambassadører er ikke helt nytt, men trenger en revitalisering.

- For det er viktig å sette velferdsteknologi på dagsorden rundt om i lokalsamfunnene, sier Unni Olimb Norman.

Hun understreker at velferdsteknologiambassadører skal være pådrivere i sine kommuner. For ofte er det leverandøren av teknologi og kommunene som legger premissene, mens brukerrepresentantene blir glemt.

Over 70 personer har til nå meldt sin interesse for å bli en av Pensjonistforbundets 400 ambassadører for velferdsteknologi.

BLIR DU MED PÅ LAGET?

Har du lyst til å prøve deg som velferdsambassadør?

Litt om deg: Vi ønsker at du liker å lære nye ting og at du ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre. Vi ønsker deg som ser at dette er en flott mulighet til å engasjere seg for en god sak.

Du vil få opplæring i tillegg til at du hele tiden har et støtteapparat rundt deg.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Unni på e-post:

unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

Se filmen som forteller mer om hva det vil si å være en velferdsteknologiambassadør: