Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Viktige elementer i Statsbudsjettet

Forslag til Statsbudsjett for 2022 gir mer penger til kommunene, mer penger til sykehusene, en styrking av fastlegeordningen og halvering av el-avgiften. Dette er viktige endringer som Pensjonistforbundet har bedt om.

Regjeringen Støre foreslår å øke realveksten i kommunesektorens frie inntekter med 2.500 mill. kroner sammenlignet med det som var den avgåtte regjeringens forslag. Samlet gir dette en vekst på 4,5 mrd. kroner i 2022. Det vil gjøre kommunene i bedre stand til å løse viktige samfunnsoppgaver, som for eksempel innenfor helse og omsorg.

Det er også veldig viktig at Regjeringen foreslår til sammen 100 mill. kroner i økte bevilgninger til allmennlegetjenesten, selv om vi vurderer behovet til å være større enn dette. 

Også Regjeringens forslag om å øke bevilgningen til sykehusene med 700 mill. kroner, vil være viktig for oss eldre..

I en tid hvor mange vil ha problemer med å betale skyhøye strømregninger, vil redusert el-avgift med 47 prosent, avhjelpe noe. Helt fornøyd er vi ikke før denne usosiale avgiften er helt borte.

Vi risikerer at strømprisene i vinter vil ligge på det mangedobbelte av normalt nivå. Under slike omstendigheter bør ikke staten kreve ekstra avgift på toppen av de allerede svært høye prisene. I perioder med svært høye strømpriser bør det være midlertidige unntak for elavgift og merverdiavgift på strøm inntil et gjennomsnittlig forbruk per husholdning. Høye strømpriser rammer spesielt dem med dårlig råd.

Selv om det er viktige forbedringer i budsjettet, er det områder vi håper vil bli styrket gjennom stortingets behandling. Spesielt gjelder dette

·       Den kulturelle spaserstokken for eldre utenfor institusjon må styrkes

·       Penger til å fortsette arbeidet mot ensomhet blant eldre

·       Bedre ordning til å finansiere tannbehandling

Leder

Bjørn Eriksen

Med Styret

Pensjonistforbundet Østfold