Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Viktig info vedrørende tur til Storfjell

SAK 2 BETALING FOR TUREN TIL STOREFJELL Da vi fikk avslag på søknad om midler fra Stiftelsen DAM, blir prisen for turen slik: Kr. 1.000,-for medlemmer - kr. 2.000,- for ikkemedlemmer - kr. 345,- i tillegg for enkeltrom. Leder sender SMS til alle påmeldte med betalingsfrist 1.des.2021 til konto 18104801435. Eventuell avbestilling innen 28.nov. 2021. Mvh Rolv

Foto ked

Foto ked