Viktig å delta!

Når fylkesforeninga inviterer til samling for lokallag, er det viktig å delta. KMV var selvsagt til stede på Horisonten Lillesand tirsdag 11. oktober -22.

Roar Brekka har nettopp fått utdelt nye hefter til hele styret i KMV.

Roar Brekka har nettopp fått utdelt nye hefter til hele styret i KMV.