Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Viktig å delta!

Når fylkesforeninga inviterer til samling for lokallag, er det viktig å delta. KMV var selvsagt til stede på Horisonten Lillesand tirsdag 11. oktober -22.

Roar Brekka har nettopp fått utdelt nye hefter til hele styret i KMV.

Roar Brekka har nettopp fått utdelt nye hefter til hele styret i KMV.