Vi vervet flest i fylket

På årsmøtet til Pensjonistpartiet Østfold, ble Pensjonistpartiet Fredrikstad hedret med diplom og 5000 kroner for å ha vervet flest medlemmer av alle lagene i fylket.

"Fredrikstad-benken" på årsmøtet: Per Edvardsen og Grethe Eide sammen med Ivar Olsen fra Fagforbundet.

"Fredrikstad-benken" på årsmøtet: Per Edvardsen og Grethe Eide sammen med Ivar Olsen fra Fagforbundet.

Det ble et rolig årsmøte for de vel 50 frammøtte representantene som møttes i Quality Hotel på Grålum i Sarpsborg. Det hele ble åpnet med underholdning av Renate Gjerløw Larsen før Else Ormaasen fra Sentralstyret orienterte om de politiske sakene forbundet arbeider med. Sentralt sto spørsmålet om økning i minstepensjonene. Under pandemien har medlemstallet sunket og verving av nye medlemmer vil også være en prioritert sak.

Varamann i vår forening, Tom B. Johansen, hilste fra Fagforbundet som er den største foreningen kollektivt tilsluttet forbundet.

Den fyldige årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten merknader. I tillegg vedtok årsmøtet følgende uttalelser: Prissjokk må gi pensjonshopp, Et hull i velferdsstaten (om tannhelse), Fastlegeordningen må leges, Noe godt å bite i (om riktig ernæring), All ensomhet forsvinner ikke med pandemien og Støtte til det ukrainske folk.

Bjørn Eriksen fra Tune og Rolvsøy Pensjonistforening ble gjenvalgt som leder for 2 år. Gjenvalgt ble også vår forenings leder, Per Edvardsen, som styremedlem for 2 år