Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi vervet flest i fylket

På årsmøtet til Pensjonistpartiet Østfold, ble Pensjonistpartiet Fredrikstad hedret med diplom og 5000 kroner for å ha vervet flest medlemmer av alle lagene i fylket.

"Fredrikstad-benken" på årsmøtet: Per Edvardsen og Grethe Eide sammen med Ivar Olsen fra Fagforbundet.

"Fredrikstad-benken" på årsmøtet: Per Edvardsen og Grethe Eide sammen med Ivar Olsen fra Fagforbundet.

Det ble et rolig årsmøte for de vel 50 frammøtte representantene som møttes i Quality Hotel på Grålum i Sarpsborg. Det hele ble åpnet med underholdning av Renate Gjerløw Larsen før Else Ormaasen fra Sentralstyret orienterte om de politiske sakene forbundet arbeider med. Sentralt sto spørsmålet om økning i minstepensjonene. Under pandemien har medlemstallet sunket og verving av nye medlemmer vil også være en prioritert sak.

Varamann i vår forening, Tom B. Johansen, hilste fra Fagforbundet som er den største foreningen kollektivt tilsluttet forbundet.

Den fyldige årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten merknader. I tillegg vedtok årsmøtet følgende uttalelser: Prissjokk må gi pensjonshopp, Et hull i velferdsstaten (om tannhelse), Fastlegeordningen må leges, Noe godt å bite i (om riktig ernæring), All ensomhet forsvinner ikke med pandemien og Støtte til det ukrainske folk.

Bjørn Eriksen fra Tune og Rolvsøy Pensjonistforening ble gjenvalgt som leder for 2 år. Gjenvalgt ble også vår forenings leder, Per Edvardsen, som styremedlem for 2 år