Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi trenger fremdeles gode ambassadører

Er du opptatt av egen og andres helse og nysgjerrig på hvordan teknologi benyttes for å kunne bo hjemme lenge og bedre enn før? Da bør du bli med som teknologiambassadør.

En av kursgruppene som fikk opplæring som teknologiambassadører i Risør høsten 2021. (Foto: Kjell Skarheim)

En av kursgruppene som fikk opplæring som teknologiambassadører i Risør høsten 2021. (Foto: Kjell Skarheim)

Pensjonistforbundet skal rekruttere 400 teknologiambassadører, minst en i hver kommune, som kan fremme velferdsteknologi og digitale løsninger.

I stor grad handler oppgaven om å være et bindeledd mellom eldreråd, kommune og lag/forening, samt å gi informasjon og folkeopplysning og spre positivitet rundt utviklingen.

Se filmen som forteller mer om hva det vil si å være en velferdsteknologiambassadør:

– Vi har skolert nær 150 til nå, og har 200 plasser for kursing våren 2022. Vi trenger ambassadører som både skal ha en rolle opp mot landets kommuner, og ikke minst være med å trygge hverdagen for helt vanlige pensjonister, forteller Unni Olimb Norman.

Hun er prosjektleder i Pensjonistforbundet, ansatt for å jobbe nettopp med rekruttering av ambassadører til velferdsteknologiområdet.

Er du engasjert og ønsker å bidra med meningsfylt frivillighetsarbeid, så ta kontakt.

Du vil få opplæring i tillegg til at du hele tiden har et støtteapparat rundt deg. Vil du vite mer før du bestemmer deg kan du også ringe Unni på telefon 97610934.

Du kan også ta kontakt med Unni på e-post unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

Velferdsteknologi

Mange kan få en mye bedre hverdag ved å benytte seg av hjelpemidler som tilbys innenfor alle grener og områder av livet, og som kan gjøre hverdagen og livet mye enklere.

Denne typen hjelpemidler blir ofte betegnet som velferdsteknologi.

Med det menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Begrepet velferdsteknologi er, ifølge Unni Olimb Norman, videre enn de fleste tror:

– Briller er jo velferdsteknologi, så det handler ikke kun om det digitale.

Velferdsteknologi er hjelpemidler som gjør at du fungerer godt i hverdagen, og dermed skaper et aldersvennlig samfunn, det vil si et samfunn for alle.

Hun understreker at velferdsteknologiambassadører skal være pådrivere i sine kommuner for å sikre at brukernes behov og stemme blir hørt. Ofte er det leverandøren av teknologi og kommunene som legger premissene, og resultatet blir langt fra optimalt.