VI STARTER OPP IGJEN !

Møter og turer

ut på tur

ut på tur

JA ! Hei igjen ! !

Vi håper å treffes og har planlagt medlemsmøte onsdag 30 november 2022.

Å da blir programmet.

Møte varer ca. 25 min. inkl. tur orientering v/ Håkon, så underholdning ca . 45 min

Servering : kringle og kaffe !

Vi møtes på huset vårt kl 1700 ( se møteinfo. ) på hjemmesiden vår.

Vi har mye nytt å prate om.

Våre reiseledere Håkon og Rita har arrangert 4 turer i høst, neste 17 november

se hjemmesiden !

NB. Vi arrangerer medl. møter siste onsdag i hver måned, unntatt juni, juli og desember.

Møtene holdes i Slemmestad Eldresenter Boligveien 24 3470 SLEMMESTAD

GRATIS adgang - VELKOMMEN - VELKOMMEN