VI STARTER OPP IGJEN !

Møter og turer

ut på tur

ut på tur

JA ! Hei igjen ! !

Vi håper å treffes og har planlagt medlemsmøte siste onsdag i måneden

untatt juni - juli og desember.

Å da blir programmet.

Møte varer ca. 25 min. inkl. tur orientering v/ Håkon, så underholdning ca . 45 min.

Info om underholdning - se hjemmesiden.

Servering : kringle og kaffe !

Vi møtes på huset vårt kl 1700 ( se møteinfo. ) på hjemmesiden vår.

Vi har mye nytt å prate om.

Våre reisekommite Håkon og Rita - arrangerer turer.

i 2023 er det bestilt 4 turer i inn og utland.

April 20 : teatertur til Chat Noir med middag.

Mai 22 : 3 dagers blomstringstur til Hardanger.

August 23 : dagstur til Koster i Sverige.

November: dato ? handletur til Sverige med m/s Fjordline fra Sandefjord.

NB. Vi har medl. møter siste onsdag i hver måned, unntatt juni, juli og desember.

Møtene holdes i Slemmestad Eldresenter Boligveien 24 3470 SLEMMESTAD

GRATIS adgang - VELKOMMEN - VELKOMMEN