Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Vi må bruke en krone for å spare en krone

Pensjonistforbundet vil ha tannhelse inn i valgkampen, fordi gode tenner gir bedre livskvalitet og kan spare samfunnet for store helseutgifter ellers.

Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Pensjonistforbundet vil at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre.
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Pensjonistforbundet vil at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre. (Illustrasjonsfoto: iStock)

- Sykdommer ellers i kroppen dekkes av staten, det gjør ikke sykdommer i munnen. Det blir helt feil, sier Bjørg Hageløkken.

Hun sitter i Pensjonistforbundets sentralstyre som representant for Fagforbundet. Hun er også leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet. 

Kampanje for gratis tannhelse

Sammen slår nå Fagforbundet og Pensjonistforbundet et slag for å få tannhelse inn i høstens valgkamp.

- Vi håper å få munnhelse inn i partiprogrammene i mye større grad enn det er i dag. Vi ønsker også at dette skal tas inn i regjeringsplattformen etter valget til høsten, sier Hageløkken.

Kampanjen for gratis tannhelse har en styringsgruppe som består av, foruten Bjørg Hageløkken, Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og leder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen.

I dag tar som kjent det offentlige regninga hvis du blir syk, men ikke hvis sykdommen sitter i tennene eller tannkjøttet.

Pensjonistforbundet har lenge hatt som krav at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre som en del av en særskilt egenandelsordning. 

Kan spare mye lidelse

Hageløkken vedgår at det isolert sett kan bli store utgifter for det offentlige dersom tannhelse skal bli gratis på linje med andre helsetjenester.

- Men man må se på den store sammenhengen. Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Man får ikke spist og får ikke i seg nok næring når man har vondt i tennene, og når eldre mennesker blir underernært, blir de syke og da må det offentlige ta regninga uansett. 

- Vi må bruke en krone for å spare en krone, og slik sparer vi mye lidelse. Man får andre sykdommer når man går rundt med dårlige tenner, sier Hageløkken.

Kan gi alvorlige følgetilstander

I Pensjonistforbundets krav til Statsbudsjettet for 2022, står det:

"God munn- og tannhelse har stor betydning for den generelle helsen. Forskning har vist at det finnes en sammenheng mellom tannkjøttsykdommer og andre sykdommer i kroppen eks. hjerte og karsykdom. "

Dårlig tannhelse kan også gå ut over folks sosiale liv og mentale helse, det har pensjonert tannlege Terje Mikkelsen erfart.

- Jeg har fått innblikk i manges fortvilte situasjon og har sett hvordan banale hull i tennene kan gi alvorlige følgetilstander. Alle problemene skyldes at folk ikke har råd til å ta vare på tannhelsen. Det gjør meg veldig sint. Dette må vi gjøre noe med, sier han til Fagbladet.