Vi heier på Pensjonistforbundet.

Ser Pensjonistforbundet tar opp saken omkring strømprisene, og forutsigbar strømpris.

Ser Pensjonistforbundet tar opp saken omkring strømprisene, og forutsigbar strømpris.

For kort tid siden var de aktive med å få forandret reguleringen av pensjonen til landets pensjonister.
Som aktiv tillitsvalgt og pensjonist heier jeg på disse ting Pensjonistforbundet engasjerer seg i. Dette er ting vi alle har og vil få glede av, om det kan ”rikkes” på.
Penger er minimumsfaktoren, når lønna er liten og strømregninga er stor. 
Noen av oss pensjonister fyrer med ved. Ved varmer mange ganger. Ved hogst, bearbeiding og i ovnen. Ikke alle kan fyre med ved. Da merkes det når strømmen stiger til over 1 kr kwh + nettleie, og temperatur på under –10.
Med dårlig betalingsevne er det ekstra viktig at strømprisen er forutsigbar. Her er ikke energiselskapene særlig flinke til å hjelpe oss. Med 100 vis av forskjellige tariffer og betalingskanaler er det umulig å følge med.
Nye strømmålere gir energiselskapene mulighet til å lese av forbruket til enhver tid. Samtid vil prisen være høyest når flest mulig bruker mest strøm og eksempelvis når her er kaldt. Vi er ikke vant med å ta hensyn til når på døgnet vi vasker klær, lage mat og lignende. Men hvis disse tinga faller sammen med, når andre gjør det samme og det i tillegg er kaldt, kan regninga bli høy.
Det som likevel er litt tragisk er at energiselskapene faktisk forsøker å lure oss. De ringer rundt for å fange kunder, mange med uærlige hensikter. ”Bli kunde og få gratis strøm i 2 måneder, de forsøker og ikke sier noe om prisen etter det”. Det er da vi må passe på. Plutselig er påslaget mer enn hva vi ønsker.
Håper virkelig Pensjonistforbundet får gjennomslag for mer forutsigbarhet med strømregninga.
Hvis du er pensjonist må du bli medlem av Holt pensjonistforening, og du er med og påvirker arbeidet til Pensjonistforbundet.

Ser Pensjonistforbundet tar opp saken omkring strømprisene, og forutsigbar strømpris. For kort tid siden var de aktive med å få forandret reguleringen av pensjonen til landets pensjonister. Som aktiv tillitsvalgt og pensjonist heier jeg på disse ting Pensjonistforbundet engasjerer seg i. Dette er ting vi alle har og vil få glede av, om det kan ”rikkes” på. Penger er minimumsfaktoren, når lønna er liten og strømregninga er stor. Noen av oss pensjonister fyrer med ved. Ved varmer mange ganger. Ved hogst, bearbeiding og i ovnen. Ikke alle kan fyre med ved. Da merkes det når strømmen stiger til over 1 kr kwh + nettleie, og temperatur på under –10. Med dårlig betalingsevne er det ekstra viktig at strømprisen er forutsigbar. Her er ikke energiselskapene særlig flinke til å hjelpe oss. Med 100 vis av forskjellige tariffer og betalingskanaler er det umulig å følge med. Nye strømmålere gir energiselskapene mulighet til å lese av forbruket til enhver tid. Samtid vil prisen være høyest når flest mulig bruker mest strøm og eksempelvis når her er kaldt. Vi er ikke vant med å ta hensyn til når på døgnet vi vasker klær, lage mat og lignende. Men hvis disse tinga faller sammen med, når andre gjør det samme og det i tillegg er kaldt, kan regninga bli høy. Det som likevel er litt tragisk er at energiselskapene faktisk forsøker å lure oss. De ringer rundt for å fange kunder, mange med uærlige hensikter. ”Bli kunde og få gratis strøm i 2 måneder, de forsøker og ikke sier noe om prisen etter det”. Det er da vi må passe på. Plutselig er påslaget mer enn hva vi ønsker. Håper virkelig Pensjonistforbundet får gjennomslag for mer forutsigbarhet med strømregninga. Hvis du er pensjonist må du bli medlem av Holt pensjonistforening, og du er med og påvirker arbeidet til Pensjonistforbundet.