Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Vi har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett

Delseire for Pensjonistforbundet når regjeringen inngår budsjettenighet med Frp.

Generalsekretær Harald Olimb Norman (t.v.) og forbundsleder Jan Davisen har grunn til å smile litt, når regjeringen inngår budsjettenighet med Frp.

Generalsekretær Harald Olimb Norman (t.v.) og forbundsleder Jan Davisen har grunn til å smile litt, når regjeringen inngår budsjettenighet med Frp.

Denne artikkelen ble publisert 2. desember 2020.

– Vi har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Regjeringens budsjettenighet med FrP i går gir flere viktige delseire for landets pensjonister.

To milliarder kroner til økte pensjoner i folketrygden, 5000 kroner til hver enslig minstepensjonist og et prøveprosjekt for å sikre syke eldre bedre tannhelse, er helt i tråd med Pensjonistforbundets krav.

Det samme er 1000 flere sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser, 400 millioner kroner til tiltak for ensomme eldre, 2 millioner kroner til Pårørendealliansen og en reduksjon av egenandelstaket på helsetjenester i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

– Neste år skal pensjoner reguleres med et snitt av pris- og lønnsvekst. At alderspensjonene i folketrygden får et ekstra løft på to milliarder kroner kommer godt med, i et år der kjøpekraften for pensjonistene ligger an til å svekkes med hele to prosent, og dermed bli det dårligste resultatet siden pensjonsreformen ble innført.

Tett tverrpolitisk samarbeid

Pensjonistforbundet ønsker primært at pensjoner skal reguleres om lag som lønn, og med reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret. Med de negative utsiktene for neste år, har Pensjonistforbundet denne høsten hatt møter med alle opposisjonspartiene, for å forklare alvoret i situasjonen.

– Vi er glade for at FrP har tatt til seg flere av våre innspill og bragt dem videre inn i budsjettforhandlingene med regjeringen, sier Davidsen.

Pensjonistforbundet har hatt et tett samarbeid med SV og Frp om et representantforslag de to partiene nylig la fram for Stortinget, med mål om å få til en endring for å sikre en bedre pensjonsutvikling for landets alderspensjonister.

5000 til minstepensjonister

– Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt. Et påslag på 5000 kroner for enslige minstepensjonister i 2021 er bra, men det er viktig å heve pensjonen for alle minstepensjonister over EUs fattigdomsgrense, understreker Davidsen.

– Det er også viktig å styrke pensjonistenes medbestemmelse og innflytelse ved å gjenopprette forhandlingsretten.