Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi har lagt frem våre krav til statsbudsjettet for 2023

Pensjonistforbundet/SAKO møtte Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik i dag.

Forbundsleder Jan Davidsen (t.h.) fikk i dag lagt frem Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2023 overfor statsråd Hadia Tajik.  (Foto: Johnny Syversen/Statsministerens kontor)

Forbundsleder Jan Davidsen (t.h.) fikk i dag lagt frem Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2023 overfor statsråd Hadia Tajik. (Foto: Johnny Syversen/Statsministerens kontor)

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik møtte i dag landets pensjonistorganisasjoner, med Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene som den desidert største. Til stede i møtet, som foregikk på Teams, var både forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Norman fra Pensjonistforbundet.

Medbestemmelse

Statsråden trakk fram den nye forhandlingsretten som er innført, som ikke berører størrelsen på pensjon, men som skal handle om andre saker som er viktige for pensjonistene. 

Den nye regjeringen vil doble antall møter med pensjonistorganisasjonene fra to til fire i forbindelse med kommende statsbudsjetter, for å gi en mer reell innflytelse i budsjettprosessene. Hun fremhevet at regjeringen vil stille med representanter fra alle berørte departementer i møtene. Hun vil endre samarbeidsformen for å styrke samarbeidet. Hun informerte om at ny lovproposisjon om regulering av pensjon vil bli lagt fram for kongen i statsråd.

Forbundsleder Jan Davidsen fikk lagt frem Pensjonistforbundets syn på arbeidet med statsbudsjettet overfor ministeren:

– Vi er nå en million alderspensjonister, vi blir stadig flere og lever lenger. Det er derfor viktig å ivareta pensjonistenes muligheter for medbestemmelse, ikke minst med tanke på dem som har minst. Et av Pensjonistforbundets viktigste krav er derfor fremdeles forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden, for å kunne drive fordelingspolitikk. 

Pensjonistforbundet er glade for at det innføres en form for forhandlingsrett, at vi kommer et stykke på veien, men vårt krav går lenger. 

Minstepensjon

– Vi er opptatt av minstepensjonen. Det er ikke akseptabelt at et av verdens rikeste land har en minstepensjon som ligger under EUs fattigdomsgrense. 

– At regjeringen har innført pensjon fra første krone er bra, men de som er pensjonister i dag, har ikke fått nyte godt av dette. Dette rammer særlig mange kvinner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Møtet mellom statsråden og pensjonistorganisasjonene foregikk på Teams på grunn av covidsituasjonen. (Skjermdump)

Møtet mellom statsråden og pensjonistorganisasjonene foregikk på Teams på grunn av covidsituasjonen. (Skjermdump)

Kommuneøkonomi, helse og ensomhet

Pensjonistforbundet er opptatt av at kommuneøkonomien må få et løft. 

– Vi ser at sykehjemsplasser legges ned, til tross for økende behov, og at kommunene stadig pålegges flere oppgaver innen pleie- og omsorg, blant annet som en følge av samhandlingsreformen.

Pensjonistforbundet håper på et samarbeid med regjeringen for å fortsette arbeidet mot ensomhet og utenforskap blant eldre, her gjør både vi og andre organisasjoner en god innsats, som vi håper kan fortsette med de ressurser som er nødvendig. 

– Tannhelse må inn under egenandelsordningen – vi vet at god tannhelse har stor betydning for livskvalitet og helse.

Digitalisering

– Det må gjøres et skikkelig løft innen digital opplæring av eldre, noe vi vil bidra til. Det er et problem at 600.000 personer har liten eller ingen digital kompetanse. Det må settes av mer ressurser, for å gi flere mennesker mulighet til opplæring. Vi er samtidig opptatt av å ivareta de analoge, som skal leve livene sine i et samfunn som blir stadig mer digitalisert. 

Davidsen minnet til slutt om de fire kravene Pensjonistforbundet kom med under trygdeoppgjøret, som omhandlet andre saker av betydning for eldre – og ber den nye regjeringen følge opp disse. 

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet, var også til stede i møtet. Hun nevnte særlig kommunenes utfordringer i møte med en aldrende befolkning, eldres sosiale behov og nødvendigheten av en aldersvennlig og omsorgsfull digitalisering.

Dette krever vi

Dette er de seks kravene Pensjonistforbundet/SAKO stiller til statsbudsjettet 2023:

  • Krav 1: Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret
  • Krav 2: Økt minstepensjon - Et krafttak for dem som har minst
  • Krav 3: Styrking av kommuneøkonomien
  • Krav 4: Midler til å bekjempe ensomhet blant eldre
  • Krav 5: Tannhelse må bli en del av egenandelsordningen
  • Krav 6: Digital opplæring av eldre

Du kan lese mer om vår begrunnelse for hvert av kravene ved å laste ned vedlegget (Word) under:

Vedlegg

Last ned Pensjonistforbundet/SAKO sine krav til statsbudsjettet 2023.

Krav til statsbudsjettet 2023 - Pensjonistforbundet.docx