Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi har facebook side

Følg oss på facebook

Vi har fått ny facebook side som heter "Pensjonistforbundet Troms". Gå inn på siden og trykk "Følg", så får dere se alt vi legger ut her. Send oss gjerne saker dere ønsker vi skal publisere her. Visst deres lokalforening har hatt noe sosialt, turer, arrangement eller lignende. Bilder og en kort tekst. Send på epost: troms@pensjonistforbundet.no eller per post: Pensjonistforbundet Troms, Sjøgata 31/33, 9008 Tromsø.