Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi forventer økt minstepensjon

Pensjonistforbundet er bekymret for landets minstepensjonister, som rammes ekstra hardt av den formidable prisveksten på mat og strøm.

En enslig kvinnelig minstepensjonist har fått 10.000 kroner i økte årlige kostnader fra 2021 til oktober 2022. Dette inkluderer ikke økte kostnader til strøm og boutgifter, noe som betyr at den totale økningen er enda større.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

En enslig kvinnelig minstepensjonist har fått 10.000 kroner i økte årlige kostnader fra 2021 til oktober 2022. Dette inkluderer ikke økte kostnader til strøm og boutgifter, noe som betyr at den totale økningen er enda større. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet er bekymret for landets minstepensjonister, som rammes ekstra hardt av den formidable prisveksten på mat og strøm.

Som Pensjonistforbundets prisgjennomgang viser, så har prisene generelt steget mye det siste året, men spesielt stor har økningen vært på varer som er helt nødvendig slik som mat og strøm.

Regjeringspartiene Ap og Sp lovet i Hurdalsplattformen å øke minstepensjonen og SV prioriterer minstepensjonistene i sitt alternative statsbudsjett for 2023.

– Vi forventer derfor at budsjettforhandlingene resulterer i mer til minstepensjonistene, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Sulte eller fryse?

Forbruksinstituttets (SIFO) rapport «Dyrtid under oppseiling II» viser at sårbare husholdninger med lavinntekt strammer inn for å ha råd til mat, og at de kniper inn på strømforbruket, blant annet til oppvarming.

Innetemperaturen skal ikke synke mange gradene, før det kan få fatale følger for gamle mennesker. Eldre får råd om å ha en innetemperatur på minst 20 grader. Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

– De som har minst, må få hjelp nå, så ikke valget står mellom å sulte eller fryse, understreker Davidsen.  

Høy andel på lavinntekt

Den høye prisveksten på mat, strøm, ved og drivstoff treffer de fattigste aller hardest. En enslig kvinnelig minstepensjonist har fått om lag 10.000 kroner i økte årlige kostnader fra 2021 til oktober 2022, viser SIFOs referansebudsjett. Dette inkluderer ikke økte kostnader til strøm og boutgifter, noe som betyr at den totale økningen er enda større.

Enslige minstepensjonister er en gruppe som er overrepresentert på fattigdomsstatistikken og nær 8 av 10 har en samlet inntekt under fattigdomsgrensen, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

Mange minstepensjonister sliter økonomisk og opplever at pensjonen ikke strekker til.

– Det er på tide med et krafttak for dem som har minst. Vi har råd til å løfte minstepensjonen opp til fattigdomsgrensen, sier Davidsen.

Minstepensjonen må løftes

Minstepensjonen underreguleres, det vil si øker mindre enn den gjennomsnittlige lønnsveksten. Det har derfor vært helt avgjørende at stortingspolitikerne har gitt minstepensjonen et eget løft over statsbudsjettet de siste årene. Det har bremset det økende gapet mellom dem som har minst og samfunnet ellers.

– Dagens pensjonssystem skaper økende forskjeller og gjør at minstepensjonistene får stadig mindre å rutte med for hvert år som går. Det er derfor helt nødvendig at minstepensjonen løftes jevnlig for å motvirke den negative utviklingen. I år er dette viktigere enn noen gang og vi forventer at politikerne nå holder det de har lovet, understreker Davidsen.