Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi ønsker Eldreombudet velkommen

Tirsdag 27. april kl 10.00 markeres den offisielle åpningen av landets første nasjonale eldreombud.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen inviterer alle til å delta på den digitale åpningen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet

Eldreombud Bente Lund Jacobsen inviterer alle til å delta på den digitale åpningen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet

Etableringen av Eldreombudet er noe Pensjonistforbundet har hatt på agendaen siden 1980-tallet, og vi ser fram til et godt samarbeid.

Opprinnelig knyttet Pensjonistforbundet eldreombud-funksjonen kun til kvaliteten på eldreomsorgen, fordi det var det som hastet mest. De siste 10 årene har forbundet jobbet for et uavhengig og nasjonalt eldreombud med et bredt mandat, etter modell av barneombudet. Dette kravet har stått i vårt handlingsprogram siden 2015.

– Dette er en gledens dag for alle landets eldre, sier forbundsleder Jan Davidsen, og ser fram til å få drahjelp i arbeidet med å sette de eldres saker på dagsordenen. 

Som eldreombudet skriver på sine nettsider: «Vi taler eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Vi er til for at eldres behov skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt.»

Pensjonistforbundet ønsker eldreombud Bente Lund Jacobsen og hennes medarbeidere i Ålesund lykke til med arbeidet.

Digitalt åpningsarrangement

Tirsdag 27. april er det felles offisiell åpning av Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge, som er samlokalisert i Ålesund. Du er invitert når statsministeren åpner de to virksomhetene og Ingrid Bjørnov underholder.

Du kan følge åpningen fra kl. 10 til 11 direkte her: www.eldre.live

Det er ingen påmelding.  Åpningen er et rent digitalt arrangement som sendes på nett for alle interesserte. 

Program

  • Statsminister Erna Solberg erklærer Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge for åpnet.
  • Musiker Ingrid Bjørnov byr på skråblikk i ord og toner.
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie hilser.
  • Helsedirektør Bjørn Guldvog hilser.
  • Sametingspresident Aili Keskitalo og partilederne på Stortinget svarer på spørsmålet: Hva betyr det å bli eldre for deg?
  • Bente Lund Jacobsen, eldreombud, taler.
  • Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, taler.
  • Trude Drevland, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge, hilser.
  • Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund, hilser.
  • Alana Officer, seniorrådgiver i helse i Verdens helseorganiasjon, hilser.

Sett av en time tirsdag 27. april, og bli med på den digitale feiringen.

Foreslått opprettet mange ganger tidligere

Det finnes flere eksempler på forslag om nasjonalt eldreombud:

• Frp foreslo det i 1990 i forbindelse med eldreopprøret (nedstemt, men vi fikk lovfestede eldreråd i stedet)

• Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti foreslo i 1997 i helse- og omsorgskomiteen at eldreomsorgen trengte et eldreombud: «Stortinget ber Regjeringen etablere et nasjonalt eldreombud, som gis nødvendige fullmakter til å føre kontroll med at eldreomsorgen skjer i henhold til lov og forskrift.»

• Arthur Arntzen («Oluf») satt i Bondeviks «Verdikommisjonen» i 1999 og foreslo da at kommisjonen skulle anbefale eldreombud for regjeringen (kommisjonen avslo dette).

• Frp foreslo i Stortinget eldreombud i 2000

Les mer om eldreombudet her: www.eldreombudet.no