Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verving av nye medlemmer

Lyngen pensjonistforening i aksjon

Bjørg Strand Hansen og Jo Kviteberg verver medlemmer

Bjørg Strand Hansen og Jo Kviteberg verver medlemmer

Lyngen pensjonistforening hadde den 10. mai stand hos EXTRA på Støa på Lyngseidet. Dessverre så var det ikke så mye folk som besøke Støa den dagen. Bjørg Strand Hansen og Jo Kviteberg delte ut brosjyrer til de få som var interessert i å melde seg inn i vår forening. Vi fikk et nytt medlem som sa ja, og meldte seg inn der og da. Foreningen har med dette 95 medlemmer, og ser fram til å få medlem nummer 100 med på laget.