Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verveutvalget er i gang

Denne uken hadde Verveutvalget sitt første møte på Lørenfallet. Leder for Verveutvalget er nestleder i styret for Pensjonistforbundet Akershus, Gerd Møller. Med seg har hun Inger Heggen Olsen og Knut Næss, også fra styret i Akershus PF. Sekretær for utvalget er Sigrid B. Karlsen

Leder i Verveutvalget Gerd Møller til venstre, Inger Heggen Olsen og Knut Næss  Foto: Sigrid B. Karlsen

Leder i Verveutvalget Gerd Møller til venstre, Inger Heggen Olsen og Knut Næss Foto: Sigrid B. Karlsen

Planlegging av aktiviteter til høsten ble diskutert og forslag lagt på bordet. Vi er i startfasen og målet er mange nye medlemmer, i godt samarbeid med alle våre 45 lokalforeninger!