Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vervekanpanje

En vellykket dag på Anfi

Narvik og omegn pensjonistforening gjennomførte en vervekanpanje på Anfi.

Etter dagen på Anfi kunne vi ønske 15 nye medlemmer til Pensjonistforbundet.

En stor takk til ledelse/administrasjon på Anfi som lot oss få stå der med vårt budskap.