Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vervedag og konsert

Pensjonistforeningen hadde invitert bygdas eldre til konsert og vervedag onsdag 11. oktober. Det ble mye nostalgi musikk, og mange ga uttrykk for at dette ble god gammeldags samfunnshus stemning.

God musikk tiltrekker publikum

God musikk tiltrekker publikum

Det var sendt ut bortimot et hundretalls brev til de som står utenfor bygdas to pensjonistforeninger. Og det var satt opp plakater rundt om i bygda. Medlemmene er forøvrig flinke til å informere om det som pensjonistforeningen tilbyr av møter, kurs, turer og tilstelninger.

Vi hadde også besøk av våre granner fra finsk side av grense. Trekkplasteret var å høre på god musikk og å treffe jevnaldrende fra nabolandet.

Responsen på verveaksjonen var overveldende, med 6 nye medlemmer registrert i løpet av de siste ukene. Foreningen hadde bestilt vervemateriell fra Pensjonistforbundet, og disse kom godt med i aksjonen. Som ellers i organisasjonslivet er det selvsagt også noe avgang av medlemmer, slik at netto økning i medlemstallet blir noe mindre.

Etter lederens orientering om pensjonistforeningen og etter konserten fikk gjestene servert en varmrett. Kjøkkengjengen hadde ordnet med fiskesuppe, noe som smakte fortreffelig. Deretter stod kaffe og kaker på menyen.