Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VERDENS MUNNHELSEDAG

Forrige mandag var verdens munnhelsedag.

Foto:  Kjell Arne Hugubakken

Foto: Kjell Arne Hugubakken

Sist mandag var det verdens munnhelsedag. Visste du at god munn- og tannhelse er livsviktig, og at det motsatte kan føre til alvorlig sykdom?

Derfor mener Pensjonistforbundet at tannhelse må komme inn under egenandelsordningen, på lik linje med andre helsetjenester. For munnen er en del av kroppen!