Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verdens aktivitetsdag i mai 2022

«Sammen om Drammen og et trygt og aktivt lokalmiljø, på tvers av generasjoner»

Livslang idretts og aktivitetsglede på tvers av generasjoner

Livslang idretts og aktivitetsglede på tvers av generasjoner

Drammen idrettsråd, Pensjonistforbundet Buskerud og idrettslag samarbeider om å arrangere Verdens aktivitetsdag mai 2022. 

Vi ønsker å samle alle gode krefter for å markere økt bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, spesielt for seniorer. Sammen ønsker vi å øke Drammensinnbyggernes deltagelse på alle arenaer og fremme helsefremmende aktiviteter og livsstil i et videre perspektiv. Vi slår et slag for «Livslang idrett og aktivitetsglede på tvers av generasjoner».

 Samtidig ønsker vi og feire Frivillighetens år 2022 i Drammen. Drammen idrettsråd ønsker å hylle hele frivilligheten og samarbeid på tvers av frivillighet . Dette er Drammens største lagarbeid.

Det vil være lokale feiringer i flere kommunedeler koordinert av idrettslag og deres samarbeidspartnere for alle mellom 0-100 år.

Øren i regi av Drammens Ballklubb feirer 10 mai, kl. 14.00-17.00

Krokstadelva i regi av IF Birkebeineren feirer 8. mai kl. 12.00-16.00

Åssiden i regi av Åssiden IF feirer 30 april, kl. 11.00-13.00

Konnerud i regi av Konnerud IL feirer 7 mai,kl 15:00-17.30

Mjøndalen i regi av Mjøndalen IF feirer 15 mai kl. 11.00-14.00

Gulskogen i regi av Strømsgodset IF feirer 7 mai kl. 12.00-16.00

Arrangementene er på litt ulike dager, så finn frem til når ditt lokalmiljø feirer Verdens aktivitetsdag på idrettslagets nettside/sosiale medier.

Drammen idrettsråd oppfordrer skole, barnehage, FAU, lokale pensjonistforeninger, nærutvalg, knutepunkt, innbyggere, og frivillige organisasjoner og besteforeldre til å delta i feiringen av fellesskapet, samholdet og aktivitet på tvers av generasjoner.

Drammen idrettsråd oppfordrer også til å gå inn på nettsiden til Norsk Friluftsliv og #Sammenpåtur: Bli med #sammenpåtur i Frivillighetens år 2022! – Norsk Friluftsliv

Du finner også mer informasjon på Idrettsrådets hjemmeside Sammen om Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022- Drammens største lagarbeid for mer aktivitet! • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)