Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vellykket utflukt til Svanvik mandag den 20.06

70 medlemmer deltok på våravslutningen til Svanvik. Besøk på Gamma på grensestasjonen og i Svanvik Kirke. Flott buffé på Svanhovd og filmfremvisning samt besøk i utstillingene. En meget vellykket dag! Foto: Karstein Kristiansen