Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vellykket og informativt møte med Pårørendealliansen

Daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, ga forsamlingen en god del å tenke på med sitt foredrag

FOREDRAG: Leder for Pensjonistforbundet, Arild Nome, takket daglig leder for Pårørendealliansen, Anita Vatland for et informativt og inspirerende foredrag

FOREDRAG: Leder for Pensjonistforbundet, Arild Nome, takket daglig leder for Pårørendealliansen, Anita Vatland for et informativt og inspirerende foredrag

På medlemsmøtet torsdag 26. januar fikk vi besøk av daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland. Hun fortalte om Pårørendealliansen, kom med fakta om pårørenderollen, og hva som skjedde på området med tanke på politikk. Hun ga også råd og tips om å ta vare på seg selv som pårørende.

Vår leder, Arild Nome, takket henne hjertelig for det meget informative foredraget).

Etter bespisningen underholdt "Schlagermix" fra Larvik og Grenland med fengende sang og musikk.

Paraplyorganisasjon

Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon med 37 medlemsorganisasjoner som har 800 000 personer tilknyttet.

De pårørende bidrar med 136 000 årsverk verdt minst 50 milliarder kroner. Dette er 50 % av all hjelp og omsorg som syke og hjelp får, fortalte Vatland.

Hun kunne videre fortelle at det er dårlig oppfølging av pårørende i norske kommuner. Bare to av ti helse- og omsorgsarbeidere i norske kommuner har fulgt pårørendeveilederen om å ha rutiner for hvordan pårørende skal informeres, veiledes, involveres og følges opp, viser en ny rapport.

Spørsmål og tips

Ektefelle –samboer - hva hvis en blir syk og trenger institusjonsplass, kan den andre bli boende? Har man sikret seg som pårørende i eventuelt nytt parforhold?

Kjøpe noen tjenester før man får vedtak om hjelp? (renhold, handlehjelp, vaktmester)

Snakke med banken kan være lurt – regneeksempler

Ha penger på egen konto

Hva hvis en er i arbeid og den andre blir hjelpetrengende – vil det gå økonomisk?

Testament – arv – fordeling 

Fremtidsutfordringer

Bo lenge hjemme har konsekvenser

Antall sykehjemsplasser stått stille - etterslep

Mangel på helsepersonell vil vedvare

Det blir færre pårørende fremover

Familien forventes å bidra mer -for å bidra med 50 %

30 % over 85 år vil ikke ha egen nær familie

Fokus på lovpålagte tjenester –annet over til frivillighet

Rettigheter vil bli testet –geografi og kapasitet til å få hjelp der man bor

Råd når du er pårørende

Søk opp all informasjon på helsenorge.no

Finn ut hva kommunen kan tilby av hjelp og tjenester. Snakk med dem og si hva du gjør. Avtal avlastning!

Bli gjerne med i aktuell pasient/pårørendeorganisasjon

Sett på din egen "oksygenmaske"

Ta imot hjelp!

Be om hjelp og sett grenser!

Vi må unngå 2 pasienter ut av 1 diagnose

Etter bespisningen underholdt "Schlagermix" fra Larvik og Grenland med fengende sang og musikk.

UNDERHOLDNING: Fire musikere og to vokalister underholdt med livlig og munter musikk og sang, og skapte stor stemning

UNDERHOLDNING: Fire musikere og to vokalister underholdt med livlig og munter musikk og sang, og skapte stor stemning