Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vellykket jubileumsfest

Pensjonistforbundet Fredrikstad kunne mandag 25. september feire sitt 10-årsjubileum med en festaften i bankettsalen til Scandic City Hotell.

På bildet ser vi fra venstre tidligere fylkesleder Gerd Skovdahl, nåværende fylkesleder Bjørn Eriksen, leder av lokalforeningen, Per Edvardsen, og forbundsleder Jan Davidsen

På bildet ser vi fra venstre tidligere fylkesleder Gerd Skovdahl, nåværende fylkesleder Bjørn Eriksen, leder av lokalforeningen, Per Edvardsen, og forbundsleder Jan Davidsen

- Det er viktig å ha et lokallag her i Fredrikstad som arbeider så godt for pensjonistenes ve og vel og som bidrar til å spre vår politikk, sa leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, da han hilste 120 fremmøtte medlemmer av lokalforeningen.

Forbundslederen fortalte om det arbeidet forbundet gjør for å fremme pensjonistene kår. Han pekte spesielt på at det måtte tilrettelegges for et mer aldersvennlig samfunn. Det må bli en ny boligpolitikk hvis regjeringens ønske om at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme. Også hvordan pårørende må få til en avlasting hvis de skal kunne spille en større rolle med mer ansvar, er et område det må ses nærmere på, mente Davidsen. Videre pekte han på at så mange som 600.000 eldre faller utenfor digitaliseringen av samfunnet og det var ikke akseptabelt.

Leder Bjørn Eriksen hilste fra fylkesforeningen og mente at Fredrikstad-foreningen var et prakteksemplar i forbundet med sin gode drift og nettverk.

«Sprudelwasser Tyrolerkapelle» sto for underholdningen og Vidar Alfredsen sørget for taffelmusikken.