Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VELLYKKET FORFATTERTREFF MED TRYGG HØLVOLD

60 personer deltok på Pensjonisten sist fredag da forfatter Trygg J Hølvold presenterte sin siste bok "Svik - Sannheten var krigens første offer". Dette var et emne som engasjerte tilhørerne! Foto: Karstein Kristiansen og Karl Karlsen