VELLYKKET FORFATTERTREFF MED TRYGG HØLVOLD

60 personer deltok på Pensjonisten sist fredag da forfatter Trygg J Hølvold presenterte sin siste bok "Svik - Sannheten var krigens første offer". Dette var et emne som engasjerte tilhørerne! Foto: Karstein Kristiansen og Karl Karlsen