VELLYKKET ELDRETREFF TORSDAG DEN 24.03 PÅ PENSJONISTEN

Lions Kirkenes og Kirkenes Pensjonistforening inviterte til Eldretreff på Pensjonisten torsdag ettermiddag. Vel 50 deltok - mange enslige. Det ble servert snitter, kaker og kaffe (samt noe til). Quiz-en ble meget vellykket. Videre var det åresalg. Musikken sto Leif og Kjell for.