Vellykket årsmøte i Stavanger Lokalforening

Det var godt oppmøte på årsmøtet til Stavanger Lokalforening, med en godt organisert og vellykket gjennomføring

På bildet ser du det nye styret i Stavanger Lokalforening. Fra venstre: styremedlem Torill Løvik, styremedlem Jostein Tverdal, varamedlem Tone Kristensen, leder Bjørn-Eirik Marcusson, kasserer Harry Vike, styremedlem Carolyn Fjeld, nestleder Tove von Krogh, sekretær Anna Wallerstedt og varamedlem Sigrun Torrissen

Det nye styret ble enkeltvis og enstemmig valgt, og det nye styret ønskes velkommen! 🌸🥳Årsmøtet vedtok en omfattende aktivitetsplan, denne vil bli sendt ut til medlemmene når alle datoer er på plass.

På årsmøtet ble det også vedtatt 2 uttalelser som offentligjøres til media, Stavanger kommune og politiske myndigheter.

Uttalelsene finner du her👇