Vellykket årsmøte i Karasjok Pensjonistforening

Hele styret ble gjenvalgt på et godt besøkt møte

Orientering ved museumsleder Jelena Porsanger

Orientering ved museumsleder Jelena Porsanger

Karasjok Pensjonistforening avholdt sitt årsmøte 22.mars på De Samiske Samlinger. Det møtte 18 personer, godt under grensen for antall anbefalte deltakere.

Vanlige årsmøtesaker ble behandlet, og hele styret ble gjenvalgt. Irene Boine ble valgt til ny kasserer, etter at Jan Arthur Hansen ønsket å fratre vervet.

Det blir noe redusert aktivitet inneværende år, men vi satser på å avholde et medlemsmøte i hver måned. Det blir markering av Pensjonistforbundets 70 år, med utearrangement på forsommeren. Alle pensjonister inviteres til en dags busstur til Kautokeino i juni. Vi vil også engasjere lokale kulturutøvere til underholdning på åpne møter. Foreningen vil tilby kurs i bruk av smarttelefon for alle pensjonister i bygda.

Etter årsmøtet inviterte styret møtedeltakerne til middag på Biepmu, og her fortsatte praten rundt bordene, til alle var mette og fornøyde.

Noe av kunstverket til Iver Joks vises på veggen i bakgrunnen

Noe av kunstverket til Iver Joks vises på veggen i bakgrunnen

Kaffepause under årsmøtet

Kaffepause under årsmøtet