Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vellykket årsmøte i fylkeslaget

Møtet ble avholdt på Vigeland hovedgård torsdag 24.mars

Nyvalgt styre i Pensjonistforbundet Agder                                                        Foto: Borghild Løwer

Nyvalgt styre i Pensjonistforbundet Agder Foto: Borghild Løwer

Det var flott å kunne møtes til et 'koronafritt' årsmøte igjen. Totalt var det 60 frammøtte fordelt på delegater fra lokallagene og tillitsvalgte på fylkesnivå samt fylkessekretær. Vi fikk også besøk fra Pensjonistforbundet sentralt v/ Harald Olimb Norman og Bjørn Egeli.

Møtet åpnet med et musikalsk innslag fra Kulturskolen i Vennesla v/sangpedagog Anne Torvik og hennes elever Josefine Salvesen og Iva Ingersol. (Se bilde i billedkarusellen nedenfor.)

Lokalene - og ikke minst omgivelsene rundt Vigeland hovedgård - ga en flott ramme om møtet.

Årsmøtet ble fint gjennomført med 2 dyktige dirigenter: Nils Audun Gryting og Solveig Nordkvist. (Se bilde i billedkarusellen nedenfor.)

Foruten de faste sakene på årsmøtet, ble det også fattet enstemmige uttalelser vedrørende:

 • Kontingent: Forslag fra Holt pensjonistforening
 • Retningslinjer for tildeling av støtte til lokalforeninger
 • Pensjonsoppgjøret
 • Heving av minstepensjon
 • Krigen i Ukraina

Uttalelsene finner du i sin helhet nederst i denne saken. Der ligger det også protokoll fra årsmøtet.

Styrebildet er tatt av Borghild Løver, resten er tatt av Kjell Skarheim, Risør.

Rollebytte i ledelsen av fylkesstyret

I 2021 var Jens Høibø leder og Ingrid Wisløff Jæger nestleder. I år skifter de etter eget ønske rolle slik at Ingrid overtar som leder og Jens som nestleder. Begge legger vekt på det gode samarbeidet dem imellom og at de danner et godt team.

Ingrid Wisløff Jæger tar over stafettpinnen som leder i Pensjonistforbundet Agder.

Ingrid Wisløff Jæger tar over stafettpinnen som leder i Pensjonistforbundet Agder.

Jens Høibø ble valgt til nestleder på årsmøtet.

Jens Høibø ble valgt til nestleder på årsmøtet.

Vi presenterer det nye styret:

Leder: Ingrid Wisløff Jæger (Kristiansand)

Nestleder: Jens Høibø (Risør)

Styremedlemmer: Hjalmar Hassel (Lillesand), Anne Lise Sundsdal (Tvedestrand), Torgrim Nordgarden (Vennesla), Torgny Aanensen (Kristiansand) og Alf Magnus Nilsen (Marnardal).

Ansgar G. Andreassen er 1. vara og fast møtende i styret. Øvrige vararepresentanter er Roy Frimanslund (Evje og Hornnes) og Nils Audun Gryting (Gjerstad).

Fra venstre mot høyre:

Hjalmar Hassel (Lillesand), Jens Høibø (Risør), Anne Lise Sundsdal (Tvedestrand), Torgrim Nordgarden (Vennesla), Torgny Aanensen (Kristiansand), Ansgar G. Andreassen (Kristiansand), Ingrid Wisløff Jæger (Kristiansand) og Alf Magnus Nilsen (Marnardal)

Fra venstre mot høyre: Hjalmar Hassel (Lillesand), Jens Høibø (Risør), Anne Lise Sundsdal (Tvedestrand), Torgrim Nordgarden (Vennesla), Torgny Aanensen (Kristiansand), Ansgar G. Andreassen (Kristiansand), Ingrid Wisløff Jæger (Kristiansand) og Alf Magnus Nilsen (Marnardal)

Interessante innlegg fra Harald O. Norman og Bjørn Egeli

Harald holdt et, som vanlig , veldig godt innlegg om viktige organisasjonsmessige saker og den eldrepolitiske situasjonen. Han evner å inspirere tilhørerne på en helt unik måte. Han har nå sluttet som generalsekretær, men fortsetter i Pensjonistforbundet. Det er vi glade for, og ser fram til god kontakt med han også framover.

Bjørn snakket om arbeidet med å etablere samarbeidsutvalg. Det er behov for å styrke det eldrepolitiske arbeidet og dette er en mulighet for å få til det. Det blir spennende å se hvordan vi kan ta tak i dette i Agder.

Harald Olimb Norman hilste fra sentralleddet.

Harald Olimb Norman hilste fra sentralleddet.

Bjørn Egeli hilste fra sentralstyret.

Bjørn Egeli hilste fra sentralstyret.

Frivillighetens år 2022

Som kjent er 2022 frivillighetens år. Det vil bli mange arrangementer knyttet til dette. Et av dem er en landsomfattende sykkelaksjon som skal starte helt i nord og ende opp på Arendalsuka i august. Pensjonistforbundet er involvert i dette og Hjalmar Hassel er vår representant i fylkeskomiteen for sykkelløpet. Han informerte om opplegget i Agder så langt.

Hjalmar Hassel orienterte om sykkelturen.no - som kommer til Agder i august.

Hjalmar Hassel orienterte om sykkelturen.no - som kommer til Agder i august.

Glimt fra årsmøtet

Vedlegg

Vedtak om uttalelse og bevilgning vedrørende krigen i Ukraina:

Krigen i Ukraina.pdf

Vedtak om pensjonsoppgjøret:

Taper pensjonistene igjen.pdf

Vedtak om økt minstepensjon:

Minstepensjonen må økes.pdf

Her finner du protokollen fra årsmøtet:

Underskrevet årsmøteprotokoll PF Agder 2022.pdf