VELLYKKET ÅRSMØTE

41 medlemmer møtte på Årsmøtet som ble gjennomført på Pensjonisten tirsdag den 28.02.23. En fyldig årsmelding viser at laget er "på sporet" etter vel to år med pandemi. I perioden er det avholdt 10 styremøter og 6 medlemsmøter med fra ca 50 til 90 deltagere. Det er gjennomført fellesmøte for de 3 pensjonistforeningene i Sør-Varanger - på Skogfoss og i Kirkenes. Foreningens 50 årsdag ble markert den 20.10 med åpen dag. De fleste av aktivitene er tilbake - og responsen har vært god! Økonomien er god - og overskuddet i 2023 ble på kr 45 049,- mot et underskudd på kr 92 555,- i 2021. Foreningen har en meget god "buffer" som er viktig når en eier et eget lokale. Styret består nå av: Leder Nils-Edvard Olsen (2 år), N.leder Roald Basma, Sekretær Tove I Olsen (2 år), Kasserer Steinar Iversen (2 år), Styremedlem Karstein Kristiansen og Birgit Lindberg (2 år). Varamedlemmer er: Eva Hølvold, Lill-Ann Skulbru (ny), Kirsten Andersen og Åshild Dahl. Overraskelsen: Styret foreslo at leder Nils-Edvard Olsen tildeles hederstegnet. Kasserer Steinar Iversen overrasket både leder og Årsmøtet med sin innstilling. Årsmøtet sluttet opp om vedtaket med akklamasjon. Årsmøtepapirene fås på Pensjonisten

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Nils-Edvard Olsen mottar Hederstegnet 2023 Foto: Roald Basma

Nils-Edvard Olsen mottar Hederstegnet 2023 Foto: Roald Basma

Nils-Edvard Olsen mottar hedersdiplomet av kasserer Steinar T Iversen. Foto: Karl Karlsen

Nils-Edvard Olsen mottar hedersdiplomet av kasserer Steinar T Iversen. Foto: Karl Karlsen