Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VELLYKKET ÅPENT MØTE I SAMFUNNSHUSET MANDAG.

«En million pensjonister – får vi vår rettmessige del av «kaka»»? Ca 70 personer deltok på det åpne møtet i regi av Kirkenes Pensjonistforening mandag formiddag. En strålende opplagt leder i Pensjonistforbund, Jan Davidsen, tok forsamlingen med "storm"! Han berørte de fleste områdene som i dag opptar pensjonistene og Pensjonistforbundet og lokal- og fylkeslag som: Krav om forhandlingsrett, økt minstepensjon, bedre tilbud for sykehjemsplasser, tannhelse, vår rettvise del av kjøpekraftsøkningen, mer respekt for eldrerådene på lokal- og fylkes/regionnivå, digitaliseringen og utfordringen for vel 600000 nordmenn som står utenfor, velferdsteknologi skal IKKE erstatte varme hender i eldreomsorgen, heltid/deltid innen omsorg, aldersdiskrimineringen samt at vi fikk innsyn i det politiske spillet som ga oss et meget godt pensjonsoppgjør for 2021 mv. Spørsmål fra salen gjaldt: Utenforskap og digitaliseringen i samfunnet, el-biler og manglende ladestasjoner og prisen på bensin og diesel og egenandelsøkningen for medisiner og legebesøk. Tilhørerne viste sin tilfredshet med unison applaus!

En engasjert forbundsleder Jan Davidsen

En engasjert forbundsleder Jan Davidsen

En lydhør forsamling

En lydhør forsamling

Godt besøkt møte på Samfunnshuset

Godt besøkt møte på Samfunnshuset

Konsentrerte møtetilhørere

Konsentrerte møtetilhørere