Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til vår nye nettside

På denne nettsiden vil vi legge ut informasjon om Eidberg Pensjonistforening

Man kan drømme!

«I disse koronatider er det meste usikkert. Vi hadde vårt siste styremøte den 2. mars, men det er vanskelig å planlegge virksomheter i disse vanskelige koronatider. Situasjonen har dessverre ikke blitt noe bedre i løpet av viteren. Vil har flyttet våre aktiviteter fra klubbhuset til den nye tennishallen. Matter og annet utstyr er allerede på plass der. Både trim- og dansegrupper møttes et par ganger i løpet av høsten med et begrenset antall deltagere. Trimmen finner vanligvis sted hver torsdag kl 10.15, dansegruppen kl 12.00 samme dag. Vi har blitt tvunget til å stoppe denne aktiviteten, men håper å kunne sette i gang igjen, antagelig i løpet av våren. Dette vil bli annonsert i lokalavisen. Vi hadde en lengre diskusjon om det kunne være andre aktiviteter vi kan arrangere. En ide er at vi kan få i gang kursvirksomhet med små grupper i samarbeid med andre lokale institusjoner. Ettersom digitale ferdigheter er viktig i vår moderne tid, har vi startet enkle kurs i bruken av nettbrett og smarttelefon. Tre kurs ble arrangert de siste tre ukene i november i samarbeid med biblioteket. Vi har planlagt et nytt kurs i bruk av Iphone og Ipad som vil finne sted på biblioteket den 23/3. Et tilsvarende kurs i bruk av andre typer smarttelefon og nettbrett vil finne sted etter påske, den 13/4 samme sted. Tidspunkt: 10.30 til 13.00. Igjen vil vi begrense antall deltagere til 5. Vi håper at kursdeltagerne vil ta en kopp kaffe med noe attåt etter kl 13 på spisestedet som ligger bibliotekbygningen . Alt er gratis for kursdeltagerne. Fylkesforeningen har søkt og fått støtte til etablering av treningsgrupper i vårt område. Prosjektet har fått navnet Sterk og stødig og har som målsetning å gi hjelp til eldre som har problemer med balansen. Fallulykker koster samfunnet store summer hvert år. I den forbindelsen trenger vi instruktører som kan lede disse gruppene. Disse instruktørene vil først få en 3-dagers kurs. Mer informasjon vil komme i nær framtid. For å fremme bedre kommunikasjon med våre 300 medlemmer har vi begynt å sende korte meldinger med SMS, ettersom vi antar at de fleste har smarttelefon Vi kan også tenke oss å etablere en gruppe på Facebook. Styre i Eidsberg Pensjonistforening »