Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til sommerfest.

Mandag 12 juni kl.16.00 er det sommerfest på Seniorsenteret.

Sommer

Sommer

Vi avslutter et aktivt første halvår i 2023 med ovennevnte markering og vi i styret håper at oppslutningen blir så stor at hele Seniorsenteret kan tas i bruk - både når det gjelder inne og ute areal. Selvfølgelig vær avhengig.

Det blir servert rømmegrøt og grøtpinne ( spekemat ,flatbrød m.m.). Kafe og kake.

Musikk , underholdning og dans ved Knut Halvards.

Utlodding , informasjon og hyggelig sosialt samvær.

Påmelding til Eva Henny tlf./sms. 41210153 mellom kl. 14.00 - 18.00 innen 8 juni.

Betaling kr. 200,- per person til konto 1840.16.20229 , vipps 809058 eller ved inngangen.

Vi i styret ønsker alle hjertelig velkommen og en riktig god sommer !!