Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til oktober medlemsmøte torsdag den 20.

Klokken 17 på Austrått Bydelshus.

Hei ! Vi minner om medlemsmøte på torsdag 20.10. kl. 17.00 - 19.00 i Austrått Bydelshus. Vår annonserte foredragsholder måtte melde avbud, og vi har istedenfor fått med oss Seniorrådgiver og lege Hans Petter Torvik som vil holde et foredrag om Covid 19 og andre pandemier. Ellers blir det som vanlig kaffe med något attåt og informasjon om videre planer. I tillegg får vi også en gjennomgang av vårt nyeste satsingsområde som er kursing i It og datadrøs. Som vanlig slutter vi av med en liten utlodning.

Pensjonistforbundet Sandnes Lokallag