Velkommen til oktober medlemsmøte torsdag den 20.

Klokken 17 på Austrått Bydelshus.

Hei ! Vi minner om medlemsmøte på torsdag 20.10. kl. 17.00 - 19.00 i Austrått Bydelshus. Vår annonserte foredragsholder måtte melde avbud, og vi har istedenfor fått med oss Seniorrådgiver og lege Hans Petter Torvik som vil holde et foredrag om Covid 19 og andre pandemier. Ellers blir det som vanlig kaffe med något attåt og informasjon om videre planer. I tillegg får vi også en gjennomgang av vårt nyeste satsingsområde som er kursing i It og datadrøs. Som vanlig slutter vi av med en liten utlodning.

Pensjonistforbundet Sandnes Lokallag