Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til nye sider!

Enn så lenge forsker vi .......

Busstur til Hornindal i 2002

Vi er ganske så på forskernivået, de nye sidene til forbundet byr på problemer. Men vi regner med å komme etterhvert. Pandemien har jo lagt en klam hånd over virksomheten i fjor og i år.

Hilsen Terje