Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til ny hjemmeside !

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til den helt ny hjemmeside til PF lokalforening Vi over 60 – Vestby.

Bjørnar Ottesen, leder PF Vi over 60 Vestby

Bjørnar Ottesen, leder PF Vi over 60 Vestby

Hjemmesiden blir  en viktig informasjonskanal mot våre medlemmer i tiden fremover. Vi vil legge ut informasjon fortløpende.

Grunnet covid-19 og smittesituasjonen er all fysisk aktivitet fortiden avlyst. Styrer legger planer og forbereder seg likevel til å kunne komme i gang med aktiviteter så fort samfunnet åpnes mer opp.

Om det er noe du lurer ta kontakt med leder på telefon Bjørnar Ottesen tlf. 934 39 408 eller e-post: bottese@online.no