Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til medlemsmøte 7.april

Avholdes denne gang på Frydenborgsenteret - Torsdag 7.april kl 18-20

De nye lokalene på Frydenborgsenteret    Foto: AAB

De nye lokalene på Frydenborgsenteret Foto: AAB

Risør Pensjonistforening inviterer til medlemsmøte torsdag 7.april kl 1800 på Frydenborgsenteret (NB! Merk stedet)

Flere har ønsket å få en omvisning i de nye lokalene på Frydenborgsenteret. Kommunen v/Per Christian Andersen er veldig positiv til det. Derfor gjennomfører vi denne gang medlemsmøtet på Frydenborgsenteret. Av praktiske grunner blir det ikke utlodning denne gangen.

  • Per Christian Andersen, kommunalsjef Helse og omsorg orienterer om helse- og omsorgstjenestene i Risør. Det blir anledning til spørsmål og meningsutveksling
  • Omvisning i de nye lokalene
  • Enkel bevertning

Trenger du transport ta kontakt med Harald Pettersen (402 23 786)

Gamle og nye medlemmer ønskes VELKOMMEN!