Velkommen til aktiviteter 2.halvår 2022

Møteplan for 2.halvår

Medlemsmøtene starter opp andre onsdag i måneden kl.17.30 i Seniorsenteret, Vestby

Møtedager:

12.oktober, 9.november.

Kafe og Bingo er open hver mandag fra kl.11.00 - 14.00

Strikkestua er åpen hver torsdag fra kl. 10.00 - 12.00

Bowls spiller hver torsdag fra kl.12.00 - 14.00

Jubileumsfesten holdes i Vestby Arena lørdag 10.september

Julebord blir 14.desember