Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til aktiviteter 2.halvår 2022

Møteplan for 2.halvår

Medlemsmøtene starter opp i september hver onsdag kl.17.30 i Seniorsenteret, Vestby

Møtedager:

7.september, 12.oktober, 9.november.

Kafe og Bingo er open hver mandag fra kl.11.00 - 14.00

Siste mandag før jul blir ???

Strikkestua er åpen hver torsdag fra kl. 10.00 - 12.00

Siste torsdag før Jul ??

Bowls spiller hver torsdag fra kl.12.00 - 14.00

Siste torsdag før Jul blir ??

Jubileumsfesten holdes i Vestby Arena lørdag 10.september

Julebord blir 14.desember