Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til aktiviteter 1.halvår 2022!!

Møteplan for 1.halvår 2022

Medlemsmøtene holdes 2.onsdag i måneden kl.17.30 i Seniorsenteret, Rådhusgaten, Vestby.

Møtedager medlemsmøter:

  • 9.mars, 20.april, 11.mai og 8.juni (grøtfest).

Kafe og bingo er åpen hver mandag i tiden kl.11:00 - 14:00.

Siste mandag før sommeren blir 13.juni.

Strikkestua er åpen hver torsdag i tida kl.10:00 - 12:00

Siste torsdag før sommeren blir 9.juni.

Bowls spiller hvert torsdag i tide kl.12 - 14:00

Siste torsdag før sommeren blir 9.juni