Velkommen til vår stand B210

Dyrsku'n 9.-11.september 2022

Kom og besøk oss på DYRSKU’n- Stand B210

Vi er tilstede fra fredag til søndag.

Vår nye generalsekretær Arne Halaas kommer lørdag fra kl 11.00 på standen og vil gjerne høre synspunkter på hva pensjonister/yngre eldre i Telemark er opptatt av.

Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som kontinuerlig jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig. PF jobber for:

·      Forhandlingsrett for alderspensjon i folketrygden

·      Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister

·      Tannhelse inn under egenandelsordningen. 

Fylkesforeningen har 34 lag/foreninger i Telemark med flere tusen medlemmer og for å fremme saker for vår generasjon og fremtidige generasjon, så er det flott å være mange. Bli med !

«Tydelig,sterk og synlig»