Velkommen til årsmøte i Risør Pensjonistforening

Torsdag 2.februar kl 18.00 i Frelsesarmeens lokaler.

(Årsdokumentene er lagt ved nederst på siden)

Før selve årsmøtet vil frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen innlede om etableringen av frivilligsentral.

Dagsorden årsmøte:

· Konstituering

Godkjenning av innkalling til årsmøte

Godkjenning av saksliste (dagsorden)

Valg av møteleder

Valg av sekretær (referent)

Valg av 2 personer som underskriver protokollen (referatet)

Styrets årsberetning

Regnskap

Budsjett m/innspill til aktivitetsplan

Innspill til aktivitetsplan legges fram på møtet og bearbeides videre av det nye styret. Særlig med sikte på planer det bør tas høyde for i budsjettet.

Valg

Valgkomiteens innstilling på nytt styre

Utsendinger til fylkeslagets årsmøte (30. mars 2023)

Styrets innstilling på valgkomite

Innkomne forslag

Avslutning

Valgt leder får ordet. Ev. avtakking av tillitsvalgte som avslutter sine verv

Informasjon om vårhalvårets aktiviteter v/ Jens Høibø

Bevertning og utlodning

VELKOMMEN!