Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til årsmøte 2023 i Førde Pensjonistlag

Vi har med dette gleda av å invitere til årsmøte tysdag 28. februar i Festsalen i Førdehuset

Sekretær i Sogn og Fjordane Pensjonistforbund Britt Tjønneland er vår gjest på årsmøtet

Sekretær i Sogn og Fjordane Pensjonistforbund Britt Tjønneland er vår gjest på årsmøtet

Britt Tjønneland vil snakke om utfordringar og aktivitetar i fylkeslaget i 2023 og forventningar dei til oss som lokallag. 

I tillegg blir det vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan for 2023, budsjett for 2023 og val. 

Servering av kaffi og rundstykke. Billett kr 100,-

Vi ønskjer deg velkommen, gledar oss til å sjå deg og håpar du vil melde deg på til: Kjell Sandnes; tlf 908 46 244 /e-post: kjell.sandnes@enivest.net eller Åsmund Rakke; tlf 901 53 789 /e-post: aasmurak@online.no innan 23. februar 2023.