Velkommen til årsmøte 2023 i Førde Pensjonistlag

Vi har med dette gleda av å invitere til årsmøte tysdag 28. februar i Festsalen i Førdehuset

Sekretær i Sogn og Fjordane Pensjonistforbund Britt Tjønneland er vår gjest på årsmøtet

Sekretær i Sogn og Fjordane Pensjonistforbund Britt Tjønneland er vår gjest på årsmøtet

Britt Tjønneland vil snakke om utfordringar og aktivitetar i fylkeslaget i 2023 og forventningar dei til oss som lokallag. 

I tillegg blir det vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan for 2023, budsjett for 2023 og val. 

Servering av kaffi og rundstykke. Billett kr 100,-

Vi ønskjer deg velkommen, gledar oss til å sjå deg og håpar du vil melde deg på til: Kjell Sandnes; tlf 908 46 244 /e-post: kjell.sandnes@enivest.net eller Åsmund Rakke; tlf 901 53 789 /e-post: aasmurak@online.no innan 23. februar 2023.