Velkommen til årsmøte!

Alt er klart foran et av de største årsmøtene i Pensjonistforbundet Akershus, konstaterer fylkessekretær Sigrid B Karlsen og leder Sigmund Kristoffersen

Sigrid B Karlsen og Sigmund Kristoffersen under befaring av årsmøtesalen Åsgaard i Olavsgaard konferansesenter sist uke. Nå ønsker de både delegater, gjester og tilhørere velkommen til et innholdsrikt møte!   Tekst og foto: John Granly

Sigrid B Karlsen og Sigmund Kristoffersen under befaring av årsmøtesalen Åsgaard i Olavsgaard konferansesenter sist uke. Nå ønsker de både delegater, gjester og tilhørere velkommen til et innholdsrikt møte! Tekst og foto: John Granly

På morgenen mandag 20. mars møtes delegater fra de 45 foreningene for å representere de over 13.000 medlemmene i Norges største fylkeslag i Pensjonistforbundet. Stedet er salen Åsgaard i konferansesenteret på Olavsgaard i Lillestrøm kommune, og møtet starter med registrering av delegater før forbundets representant Ragnhild M. Hagen innleder møtet.

GODE RESULTATER I 2022

Fylkesårsmøtet har de vanlige sakene med omfattende årsberetning. Der vises det til en stor og bred aktivitet. Regnskapet viser det samme - og likevel et bra overskudd. 

Budsjettet for 2023 er foreslått med et lite underskudd, for å satse maksimalt videre i en viktig tid for eldreomsorg, pensjoner og eldres generelle rettigheter. 

FLERE UTTALELSER

Så skal det behandles aktuelle temaer for uttalelser. 

- Den viktigste uttalelsen har overskriften «En virkelighet vi ikke vil ha» , og handler om de triste avsløringene i NRK-TVs dokument-serie om behandlingen av eldre, poengterer Kristoffersen. Fylkesstyret og fylkeslagets helseutvalg ønsker at forbundets og foreningenes medlemmer i alle kommunale eldreråd nå følger opp denne skandalen.

ET MER INKLUDERENDE FORBUND

Han legger til at fylkesstyret også vil oppfordre foreningene til å følge opp «Mangfoldsplakaten» som forbundet sentralt har skrevet under: Tiltak for å integrere nye landsmenn i våre lokale foreninger!

OPPRETTHOLDER MEDLEMSBONUS

Også i årets møte inviterer styret til vedtak om å gi 150 kroner ekstra for hvert nytt medlem foreningene melder inn før 1. desember. Det ble kjempesuksess i 2022, da fylkeslaget betalte ut 93.300 kroner i «vervebonus» til lokalforeningene!

-Nå er dokumentene for årsmøtet levert Posten for utsendelse til alle påmeldte delegater, men dette heftet finnes også som PDF rett i innboksen, hvis noen ønsker det, sier fylkessekretær Sigrid.  Alternativt klikk på linken nedenfor og last opp dokumentet.

VELKOMMEN!

Vedlegg

Her kan du laste ned årsberetningen

Årsmøtet 2023 PF Akershus.pdf