Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til årsmøte!

Alt er klart foran et av de største årsmøtene i Pensjonistforbundet Akershus, konstaterer fylkessekretær Sigrid B Karlsen og leder Sigmund Kristoffersen

Sigrid B Karlsen og Sigmund Kristoffersen under befaring av årsmøtesalen Åsgaard i Olavsgaard konferansesenter sist uke. Nå ønsker de både delegater, gjester og tilhørere velkommen til et innholdsrikt møte!   Tekst og foto: John Granly

Sigrid B Karlsen og Sigmund Kristoffersen under befaring av årsmøtesalen Åsgaard i Olavsgaard konferansesenter sist uke. Nå ønsker de både delegater, gjester og tilhørere velkommen til et innholdsrikt møte! Tekst og foto: John Granly

På morgenen mandag 20. mars møtes delegater fra de 45 foreningene for å representere de over 13.000 medlemmene i Norges største fylkeslag i Pensjonistforbundet. Stedet er salen Åsgaard i konferansesenteret på Olavsgaard i Lillestrøm kommune, og møtet starter med registrering av delegater før forbundets representant Ragnhild M. Hagen innleder møtet.

GODE RESULTATER I 2022

Fylkesårsmøtet har de vanlige sakene med omfattende årsberetning. Der vises det til en stor og bred aktivitet. Regnskapet viser det samme - og likevel et bra overskudd. 

Budsjettet for 2023 er foreslått med et lite underskudd, for å satse maksimalt videre i en viktig tid for eldreomsorg, pensjoner og eldres generelle rettigheter. 

FLERE UTTALELSER

Så skal det behandles aktuelle temaer for uttalelser. 

- Den viktigste uttalelsen har overskriften «En virkelighet vi ikke vil ha» , og handler om de triste avsløringene i NRK-TVs dokument-serie om behandlingen av eldre, poengterer Kristoffersen. Fylkesstyret og fylkeslagets helseutvalg ønsker at forbundets og foreningenes medlemmer i alle kommunale eldreråd nå følger opp denne skandalen.

ET MER INKLUDERENDE FORBUND

Han legger til at fylkesstyret også vil oppfordre foreningene til å følge opp «Mangfoldsplakaten» som forbundet sentralt har skrevet under: Tiltak for å integrere nye landsmenn i våre lokale foreninger!

OPPRETTHOLDER MEDLEMSBONUS

Også i årets møte inviterer styret til vedtak om å gi 150 kroner ekstra for hvert nytt medlem foreningene melder inn før 1. desember. Det ble kjempesuksess i 2022, da fylkeslaget betalte ut 93.300 kroner i «vervebonus» til lokalforeningene!

-Nå er dokumentene for årsmøtet levert Posten for utsendelse til alle påmeldte delegater, men dette heftet finnes også som PDF rett i innboksen, hvis noen ønsker det, sier fylkessekretær Sigrid.  Alternativt klikk på linken nedenfor og last opp dokumentet.

VELKOMMEN!

Vedlegg

Her kan du laste ned årsberetningen

Årsmøtet 2023 PF Akershus.pdf