Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til årsmøte

Ref. tidligere kunngjøring.

Vi vi avholder årsmøte 1. februar 2023 kl.: 13:30 på Nesttun Eldresenter.

Servering av kaffe/te og snitter.

Dagsorden

1.      Velkommen til Årsmøte 2023

2.      Godkjenning av innkalling og saksliste

3.      Valg av møteleder

4.      Valg av sekretær

5.      Tellekorps – utpekes på møtet

6.      To til å underskrive protokollen

7.      Årsmelding fra Hovedforeningen

8.      Regnskap

9.      Revisjonsberetning

10.  Innkomne forslag

11.         Nye honorarsatser

12.         Budsjett 2023

13.         Valg