Velkommen til årsmøte

Ref. tidligere kunngjøring.

Vi vi avholder årsmøte 1. februar 2023 kl.: 13:30 på Nesttun Eldresenter.

Servering av kaffe/te og snitter.

Dagsorden

1.      Velkommen til Årsmøte 2023

2.      Godkjenning av innkalling og saksliste

3.      Valg av møteleder

4.      Valg av sekretær

5.      Tellekorps – utpekes på møtet

6.      To til å underskrive protokollen

7.      Årsmelding fra Hovedforeningen

8.      Regnskap

9.      Revisjonsberetning

10.  Innkomne forslag

11.         Nye honorarsatser

12.         Budsjett 2023

13.         Valg