Velferdsteknologi som tema på medlemsmøtet

Det var klar tilbakemelding fra møtedeltakerne, pasientens trygghet er det viktigste. Teknologien kan være et tillegg, men ingen erstatter

Temaet hjelpemidler i hjemmene engasjerte tilhørerne

Temaet hjelpemidler i hjemmene engasjerte tilhørerne

På hvilken måte kan velferdsteknologien bedre tilbudet til de eldre? Digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren er det løsning på helsepersonell mangelen? Dette var temaer som ble drøftet på det åpne møtet, 31.oktober 2022.

Møtet fikk også orientering om museets arbeid med gjenkjenning av gjenstander brukt i andrearktiske områder.

Kaffe og kaker hører med til møtevirksomheten

Kaffe og kaker hører med til møtevirksomheten