Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velferdsteknologi og hørselsproblemer

Dårlig hørsel er et stort problem for mange eldre. Den 14. januar mellom kl 12 og 13.30 vil du få hjelp hvis du møter opp på biblioteket på Mysen

Har den eldre mannen hørt for mye på støyende musikk?

Har den eldre mannen hørt for mye på støyende musikk?

Velferdsteknologi blir stadig viktigere for oss eldre. Noen har allerede tatt i bruk trygghetsalarm, enkle kommunikasjonsmidler, medisindispensere etc. Neste år håper vi å kunne bistå våre pensjonister slik at de skal få mer kunnskap om og, hvis nødvendig, dra nytte av alle de hjelpemidlene som i dag er tilgjengelig.

Det mest vanlige velferdsteknologiske hjelpemidlet er nok høreapparatet. Nylig ble det rapportert at en million nordmenn hører så dårlig at det går ut over livskvaliteten, de har ofte problemer med å delta i vanlige sosiale aktiviteter, Og de fleste hørselshemmede er eldre mennesker.

Den 4. januar vil pensjonistene i vårt område få hjelp til å teste hørselen. De som allerede har høreapparat, kan få hjelp til å bytte batteri, rense apparatet, hjelp til å bestille ekstrautstyr etc etc.

De med slike behov oppfordres til å møte opp på biblioteket på Mysen den 4. januar mellom kl 12 og 13.30. John Sandvik fra Hørselshemmedes Landsforbund vil komme og hjelpe oss. Han vil snakke med dere enkeltvis. For mer informasjon, ring 93871327 eller 45456038.

Men før den tid: De neste ukene antar jeg at de fleste av oss vil glede seg til å kunne lytte til våre vakre julesanger!

Eidsberg Pensjonistforening ønsker dere alle en riktig god jul.